VII. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia

Budapest, 2016. április 14.

Facebook-esemény

Beérkezett előadáskivonatok

(utolsó módosítás: 2016. április 4.)


Barabás Tamás ügyvezető igazgató (Projectmine Kft.): Új horizontok a projektfinanszírozásban önkormányzatok részére. Hazai és nemzetközi lehetőségek 2014 -2020

A prezentációban bemutatásra kerülnek az önkormányzatok számára a 2014-2020 programozási ciklusban elérhető projektfinanszírozási lehetőségek, hazai és nemzetközi viszonylatban is.
A fejlesztési, beruházási elképzelésekre illeszthető haza és nemzetközi pályázati források, illetve különböző hitel lehetőségek.
Hazai pályázati források bemutatása.
A Széchenyi 2020 társfinanszírozott keretprogram lehetőségei.
Nemzetközi és közvetlen brüsszeli pályázatok (Horizon 2020, Europe for Citizens, Norvég Alap, Interreg Programok, Visegrad Found)


Gonda Helga facilities manager (Jones Lang LaSalle Kft.): Létesítmény- és vagyongazdálkodási nemzeti szabványok

A Magyar Szabványosítási Testület keretében 2013 óta működő MSZT/MB 267 Létesítmény- és vagyongazdálkodási nemzeti szabványosítási bizottság aktívan részt vesz az új szabványok kidolgozásában a létesítmény- és vagyongazdálkodás területén. A bizottság tagja a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség is, amely egyik alapvető céljának tartja a létesítménygazdálkodás szabványosításának elősegítését Magyarországon.
Az együttműködés eredményeként olyan létesítmény- és vagyongazdálkodási szabványok váltak elérhetővé hazánkban, amelyeket az ezzel a szakterülettel foglalkozó szervezetek eredményesen alkalmazhatnak.
Az előadás célja ezeknek a létesítmény- és vagyongazdálkodási szabványoknak az ismertetése, különös tekintettel – a konferencia fő témakörének megfelelően – az MSZ ISO 55 000 Vagyongazdálkodás szabványsorozatra.


Dr. Hajnal István, FRICS, c. egyetemi docens (Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar, Építéskivitelezési Tanszék): Az EN 15221 létesítménygazdálkodási szabvány önkormányzati alkalmazása – tanulságok és kihívások

Az ingatlanüzemeltetésre (Facility Management, FM) vonatkozik a 2006 és 2012 között, hét részben bevezetett MSZ EN 15221 szabvány-együttes.
A szabvány megközelítésének középpontjában az „FM termék” és annak költségvetése áll.
Ezt a szabványt a vállalati kiszolgáló folyamatok működésének egységesítésének célja hozta létre, így indokolt a költségek egyedüli célfüggvényként középpontba állítása.
A közösségi szférában a szabvány alkalmazása komoly kihívást jelent, ugyanakkor megértése, a tanulságok levonása fontos a közösségi üzemeltetők számára.
Az előadásban a szabvány szemléletének megfelelő önkormányzati ingatlanüzemeltetés modelljét mutatjuk be.
Ennek a modellnek a módszeres vizsgálatával mutatunk rá a szabvány közösségi alkalmazásának fókuszpontjaira.


Horváth Ferenc (Electool Hungary Kft.): Önkormányzati beszerzés és költéskontroll 21. századi módon

Felfogásunk szerint a beszerzési tevékenység alapvető célja az adott szervezet folyamatos ellátásának a biztosítása. Természetesen az is fontos, hogy ezt hogyan, mikor, milyen minőségben és milyen feltételek mellett biztosítjuk. Akkor amikor közpénzt használunk fel az említettek - és az évek óta slágertéma transzparenciális célok - mellett további hangsúlyt kaphatnak az érintett közösség közép- és hosszútávú érdekei.
Beszerzés szakmai szempontból meg szoktuk különböztetni a szerződéskötésre irányuló beszerzési és közbeszerzési, a tranzakcionális beszerzési valamint a beszerzési menedzsment tevékenységeket.
Bemutatom a kapcsolódó főbb folyamatokat és informatikai támogatásukat. A rendelkezésemre álló idő alatt vezetési-szervezési szempontból érinteni fogjuk a beszerzést és közbeszerzést, a részben központosított és a szükséges mértékig kontrollált folyamatokat, beszélünk a döntések meghozatalához szükséges információkról, a tervezésről, a költségkeretekről, a költéskontrollról, az igénylési - megrendelési - jóváhagyási folyamatokról valamint a beszerzés és közbeszerzés szolgáltató szerepéről és ellátási szemléletéről.


Prof. Dr. Horváth M. Tamás (Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar): Városi holdingok szerepeinek változása

Az állami vagyonkezelés formáiként a holdingok csaknem egy évtizede terjednek szélesebb mértékben Magyarországon. Kezdetben az önkormányzatok különböző tulajdonrészeikkel való gazdálkodásukat integrálták vállalatcsoporti formába ilyenképpen. Később a holdingok a vagyonkezelésen túl egyre inkább alkalmassá váltak a helyi közfeladatok ellátásának szervezésére. Különösen így lett a közüzemi szolgáltatások körében, de a humánszolgáltatási ellátások egy részét is ilyen megoldás segítségével biztosítják. Az utóbbi időszak jelensége azonban, hogy a kormányzati igazgatás központi szintjén ugyanezekben a szolgáltatásokban erre a megoldási formára hasonló igény mutatkozik. Milyen hatással van és lesz ez a prioritás a helyi önkormányzati feladatok megoldási eszközeire?


Kócsáné Horváth Erika főosztályvezető (Magyar Államkincstár, Önkormányzati ASP Alkalmazásokat Támogató Főosztály): Önkormányzati alkalmazásközpont, különös tekintettel az ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerre

Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás előkészítése, az alkalmazás-fejlesztése az EKOP-2.1.25-2012-2012-0001 számú, „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében zajlott, és a szolgáltatás jellemzően a közép-magyarországi régióban került bevezetésre.
Az önkormányzati ASP 2015. első felében 6 szakrendszerrel indult el, amelyek a gazdálkodási, a helyi adó, az iratkezelő, az ingatlanvagyon-kataszter, az ipar és kereskedelmi, valamint az önkormányzati portál alkalmazásokat foglalja magában.
A szolgáltatások biztosításához a 62/2015. (III.24.) Korm. rend alapján a Magyar Államkincstár szervezeti keretei között, mint Önkormányzati ASP Alkalmazásokat Támogató Főosztály 2015. április 1-jén kezdte meg működését.
Az elmúlt évben összesen 99 önkormányzat 3 ütemben - 2015. április 1-jétől 11, 2015. július 1-jétől 44, illetve 2016. január 1-jétől további 44 - csatlakozott az ASP rendszerhez.
Az ingatlanvagyon-kataszter integrációs kapcsolatban van a gazdálkodási szakrendszerrel, ezzel biztosított a két szakrendszerben, különböző ismérvek szerint nyilvántartott ingatlanvagyon eszközök egyes adatainak (pl. érték adatok) egyezősége.
A szakrendszer főbb funkciói az
- új ingatlan felvitele, meglévő ingatlan szerkesztése, törlése, telekmegosztás, telekösszevonás,
- bruttó és becsült érték nyilvántartás,
- fix riportok és táblázatos riportok elkészítése,
- OSAP 1616 és OSAP 1390 statisztikák elkészítése,
- statisztikai hibalisták előállítása,
- migráció és adatkicsatolás.
Az ASP rendszer továbbfejlesztése az ASP 2.0 projektben valósul meg, amelynek célja az önkormányzati ASP szolgáltatás országos kiterjesztése, kiegészítve a szolgáltatások továbbfejlesztésével, valamint összekapcsolva az elektronikus közigazgatás érintkező és elérhető fejlesztéseivel.


Marton Áron vezető tanácsadó (GriffSoft Zrt.): Integrált informatikai megoldás önkormányzatok és vagyonkezelők részére

A vagyongazdálkodás egyik legfontosabb eleme a létesítménygazdálkodás, amely a gazdálkodó szervezet munkájának minőségét, kapacitásait, hatékonyságát, gazdaságosságát határozza meg. Fontos ezért, hogy azt egy olyan eszköz támogassa, amely teljes körűen ki tudja szolgálni.
A GriffSoft rendelkezik egy olyan integrált rendszerrel, az FLGR szoftverrel, amely megfelel a fenti követelményeknek, egyrészt mert a létesítménygazdálkodás összes szakterületét integráltan tartalmazza, másrészt pedig azért, mert más szakmai szoftverekkel is összeköthető, mint pl. a Forrás pénzügyi szoftverrel, de más szoftverekkel is kapcsolható.
Az FLGR túl azon, hogy a legkorszerűbb technológiával készült, kezelőbarát megoldásokat, ill. aktív időgépet tartalmaz, szakmai segítséget is nyújt a használójának, és a létesítménygazdálkodás korszerű megoldásait is alkalmazza.
Az előadás során a kezelt szakterületeken túl a szoftver fent említett korszerű megoldásait fogjuk bemutatni.


Nikl István ügyvezető igazgató (Intermap Kft.): Virtuális valóság - a vagyonkezelés és településmenedzsment új útja

Az Intermap Kft által nyújtott megoldás lényege:
- Az önkormányzat területén található vagyontárgyak teljes körű felmérése, egyedi fejlesztésű, körpanorámás képeket rögzítő mérőműszerrel
- A felmérés elvégzése után a település teljes területe számítógépen virtuálisan bejárható
- A virtuális valóságban bármilyen objektum helyzete és mérete meghatározható
- A bemért objektumok térinformatikai rendszerekben megjeleníthetők
- Kategorizált, tematikus nyilvántartások hozhatók létre, amelyek a településmenedzsment feladatok ellátásának alapját jelenthetik
Milyen területeken használható nagy hatékonysággal?
- Zöldterületek, játszóterek pontos mérete
- Műtárgyak (játszótéri eszközök, padok, tartószerkezeti oszlopok, stb.)
- Kiszolgáló infrastruktúra pontos helyének meghatározása (hulladékgyűjtő szigetek; tűzcsapok; buszmegállók; közlekedési táblák, lámpák; stb.)
- Külterületi parcellák állapotának megörökítése, felmérése
- Közterületi faállomány
- Építési beruházások eredeti állapotának dokumentálása; építkezési projektek kivitelezésének nyomon követese
- Út, kerékpárút felmérés
Bármilyen olyan objektumok nyilvántartásba vétele, amely egy helyszíni bejárás során lefényképezhető
GeoMeter 600 mérőműszer – az Intermap Kft, új találmánya:
- saját elgondolás, know-how, saját gyártás
- 360 ° -os, képrögzítés kültéren
- pontos GPS koordináták, és egyéb szenzoradatok rögzítése a képekhez
- képfeldolgozás
A felhasználás lehetőségei:
- Alapvetően három féle konstrukció közül választhatja ki leendő Partnerünk a számára legmegfelelőbbet:
- GeoMeter 600 bérleti konstrukció, betanítással
- GeoMeter 600 vásárlási konstrukció, betanítással
- A megoldás, mint szolgáltatás igénybevétele