,,Hatósági jogkör gyakorlása társasházak és lakásszövetkezetek életében”

II. Országos Konferencia

Budapest, 2016. február 4.

Facebook-esemény

Beérkezett előadáskivonatok

(utolsó módosítás: 2016. január 17.)


Dr. Fazekas Gábor osztályvezető (Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály): Társasházak az ingatlanügyi hatóság gyakorlatában

1. Társasházakat érintő év eleji jogszabályváltozások az ingatlan-nyilvántartás szakterületén (bürokrácia csökkentés realizálódása, függő hatályú döntéshozatal, ügyintézési határidő, közös költség tartozáson alapuló jelzálogjog bejegyzés stb.)
2. Iratbetekintés, iratmásolat igénylés rejtelmei a társasházak kapcsán (ki, mikor és milyen okiratok alapján jogosult/illetve nem jogosult a földhivatali iratokba betekinteni)
3. Iratbetekintés lehetőségének forradalmi változása a közeljövőben (DALNET 24 projekt és vívmányai)
4. Érdekességek a társasház alapítás és módosítás tárgykörében (jellemző okirati hiányosságok, gyakran előforduló hibák az előterjesztett beadványok vonatkozásában)
5. Társasházi különlap vonatkozásában a más célú használat átvezetésének feltételei a különböző megyei földhivatali gyakorlatok tükrében.


Dr. Izsák Orsolya ügyvéd, a Budapesti Ügyvédakadémia társasházi csoport vezetője (Dr. Izsák Orsolya Ügyvédi Iroda), Ph. D. (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Újabb Alkotmánybírósági döntés társasházak ügyében

A bíróság egyedi normakontrollt kérve kérte a társasházi törvény törvényességi felügyeletére vonatkozó jogi szabályozás jogszabályba ütközőségére figyelemmel a törvényhely megsemmisítését - eredménytelenül.
Társasházi ügyekben már semmin sem lepődünk meg. Talán a jogász társadalom kissé csodálkozva szemlélte a 2003. évi CXXXIII. Tv. (a továbbiakban: Tht.) 27/A §-ának jogi szabályait, amely a társasházak törvényességi felügyeletére vonatkozott, de a jogalkalmazók ügyvédi köre arra gondolhatott, hogy a bírói gyakorlat, majd az elégtelen jogi szabályozás ellenére kialakítja a kapcsolódó gyakorlatot, amely követhető lesz.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2.P.54.864/2014/12. sorszámú végzésében a Bíróság Alkotmánybírósághoz fordult egyedi normakontrollt kérve a Tht. 27/A. § egésze alaptörvény B) (1) bekezdése az Alaptörvény II. cikkben és az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében ütközésének megállapítását, és e miatt a megsemmisítését.
A jelenlegi bírósági gyakorlatot elemzem a bírósági egyedi normakontrollja valamint az Alkotmánybírósági döntésen keresztül.