Az MSKT céljai, feladatai

Magyar Sebkezelő Társaság


A Magyar Sebkezelő Társaság 1997. szeptember 26-án alakult meg.

Hogy mi indokolta egy új társaság létrehozását, arra pontos választ ad Alapszabály bevezetője.


Mik a Társaság céljai, feladatai?

1. Társasági tagság toborzása.
2. A Magyarországon előforduló seb-formák felmérése, csoportosítása, etiológiai felsorakoztatása.
3. A Magyarországon kapható, beszerezhető sebkezelő anyagok (gyógyszerek, gyógynövények stb.), sebkezelő kötszerek és sebkezelő eljárások, technikák (konzervatív és műtéti, sebészi-, bőrgyógyászati-, angiológiai-, diabetológiai-, polározott fénykezelési-, lézer-sebészeti stb.) felmérése.
4. A mindenkori legmodernebb, leghatékonyabb sebkezelő eljárások felismerése és országos bevezetése, elterjesztése.
5. Konferenciák, tanfolyamok szervezése különböző rétegeknek (általános és szakorvosok, eü. szakdolgozók, laikusok stb.). Szponzor-támogatással országos hálózat kifejlesztése. Támogatást nyújtani a társasági tagok számára a sebkezelés terén, és gondoskodni a megfelelő képzési körülmények biztosításáról.
6. A sebkezelő anyagok előnyeinek és hátrányainak figyelembe vételével korszerű technikák kidolgozása, azok klinikai vizsgálatának elősegítése, szigorú ellenőrzése kimunkált tervek alapján.
7. Protokollok kidolgozása a különböző sebek kezelésére.
8. Kapcsolatteremtés összekötő által - group representative - a nemzetközi (európai, nemzeti és USA) Wound Care társaságokkal, a Wound Management és a Wounds c. folyóiratok szerkesztőségeivel
9. Támogatni (anyagilag is) a hazai sebkezelés - sebgyógyulás kutatómunkákat.
10. Kapcsolatfelvétel az OGYI-val, az ORKI-val a sebkezelő anyagok (gyógyszer és kötszer), a sebkezelő eljárások értékelése, bevizsgálása érdekében.
11. Kapcsolatteremtés az egészségügyi szakmai társaságokkal - az alapító tagok révén is!
12. Kapcsolatkiépítés a gyógyszer- és kötszerelőállító és -forgalmazó cégekkel.
13. Anyagi bázis megteremtése a Társaság folyamatos működésének biztosítására (nemzetközi társasági tagdíjak, külföldi folyóiratok, képzési program kivitelezése, tagok támogatása stb.)
14. Lehetőséget kell teremteni a tagok számára, hogy kedvezményes áron (OEP, szponzor-tevékenység) juthassanak bizonyos gyógyszerekhez és kötszerekhez.


A Cégbíróság a Magyar Sebkezelő Társaságot 1998. április 23-án, 8068. sorszám alatt jegyezte be.


A 2019. október 7-i közgyűlés a Társaság elnökségi tagjait további 4 év időtartamra megválasztotta.

Tagok:
- Dr. Hunyadi János
- Dr. Sugár István
- Dr. Juhász István
- Dr. Farkas Péter
- Dr. Kovács László András


Önt is várjuk a Magyar Sebkezelő Társaság tagjai közé!

Ehhez:

Várjuk online jelentkezését!

vagy kérjük,

Töltse le és küldje vissza a regisztrációs lapot!