Az MSKT céljai, feladatai

Magyar Sebkezelő Társaság


A Magyar Sebkezelő Társaság 1997. szeptember 26-án alakult meg.

Hogy mi indokolta egy új társaság létrehozását, arra pontos választ ad Alapszabály bevezetője.


Mik a Társaság céljai, feladatai?

1. Társasági tagság toborzása.
2. A Magyarországon előforduló seb-formák felmérése, csoportosítása, etiológiai felsorakoztatása.
3. A Magyarországon kapható, beszerezhető sebkezelő anyagok (gyógyszerek, gyógynövények stb.), sebkezelő kötszerek és sebkezelő eljárások, technikák (konzervatív és műtéti, sebészi-, bőrgyógyászati-, angiológiai-, diabetológiai-, polározott fénykezelési-, lézer-sebészeti stb.) felmérése.
4. A mindenkori legmodernebb, leghatékonyabb sebkezelő eljárások felismerése és országos bevezetése, elterjesztése.
5. Konferenciák, tanfolyamok szervezése különböző rétegeknek (általános és szakorvosok, eü. szakdolgozók, laikusok stb.). Szponzor-támogatással országos hálózat kifejlesztése. Támogatást nyújtani a társasági tagok számára a sebkezelés terén, és gondoskodni a megfelelő képzési körülmények biztosításáról.
6. A sebkezelő anyagok előnyeinek és hátrányainak figyelembe vételével korszerű technikák kidolgozása, azok klinikai vizsgálatának elősegítése, szigorú ellenőrzése kimunkált tervek alapján.
7. Protokollok kidolgozása a különböző sebek kezelésére.
8. Kapcsolatteremtés összekötő által - group representative - a nemzetközi (európai, nemzeti és USA) Wound Care társaságokkal, a Wound Management és a Wounds c. folyóiratok szerkesztőségeivel
9. Támogatni (anyagilag is) a hazai sebkezelés - sebgyógyulás kutatómunkákat.
10. Kapcsolatfelvétel az OGYI-val, az ORKI-val a sebkezelő anyagok (gyógyszer és kötszer), a sebkezelő eljárások értékelése, bevizsgálása érdekében.
11. Kapcsolatteremtés az egészségügyi szakmai társaságokkal - az alapító tagok révén is!
12. Kapcsolatkiépítés a gyógyszer- és kötszerelőállító és -forgalmazó cégekkel.
13. Anyagi bázis megteremtése a Társaság folyamatos működésének biztosítására (nemzetközi társasági tagdíjak, külföldi folyóiratok, képzési program kivitelezése, tagok támogatása stb.)
14. Lehetőséget kell teremteni a tagok számára, hogy kedvezményes áron (OEP, szponzor-tevékenység) juthassanak bizonyos gyógyszerekhez és kötszerekhez.


A Cégbíróság a Magyar Sebkezelő Társaságot 1998. április 23-án, 8068. sorszám alatt jegyezte be.


A 2023. október 26-i közgyűlés a Társaság elnökségi tagjait további 4 év időtartamra megválasztotta.

Tagok:

Dr. Hunyadi János

Prof. Dr. Hunyadi János fényképe

Dr. Sugár István

Dr. Sugár István fényképe

Dr. Juhász István

Prof. Dr. Juhász István fényképe

Dr. Farkas Péter

Dr. Farkas Péter fényképe

Dr. Kovács László András

Dr. Kovács László András fényképe

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2024. évi tagdíj orvosoknak és cégképviselőknek 5000 Ft, szakdolgozóknak 3000 Ft, amit a Magyar Sebkezelő Társaság 10102103-31442204-00000004 számú számlájára (MBH Bank) kérünk befizetni! Kérjük, a megjegyzés rovatban külön is tüntessék fel a nevüket!


Önt is várjuk a Magyar Sebkezelő Társaság tagjai közé!

Ehhez:

Várjuk online jelentkezését!

vagy kérjük,

Töltse le és küldje vissza a regisztrációs lapot!