Külföldi hírek, sajtószemle

Magyar Sebkezelő Társaság

csík

Külföldi hírek, sajtószemle - 2021. március


Az alábbiakban a megjelenés időrendjében szemlézett külföldi cikkek nem feltétlenül tükrözik a Társaság és annak vezetése álláspontját! A ikonnal jelzett absztraktok vagy cikk-kivonatok fordítása megtalálható a portál MSKT-tagoknak fenntartott részén.


A Short History of Skin Grafting in Burns: From the Gold Standard of Autologous Skin Grafting to the Possibilities of Allogeneic Skin Grafting with Immunomodulatory Approaches - Mdpi.com
Frederik Schlottmann, Vesna Bucan, Peter M. Vogt és Nicco Krezdorn (Hannover, Németország) cikke (Medicina). A cikk célja áttekinteni az égési sebészetben a bőr allotranszplantációja terén elért eredményeket az elmúlt években. („A bőrátültetés rövid története égési sérülésekben: az autológ bőrátültetés arany standardjától az allogén bőrátültetés lehetőségeihez immunmodulációs módszerekkel”)


Scale-up of a Composite Cultured Skin using a novel Bioreactor Device in a Porcine Wound Model - PubMed
Bronwyn L Dearman és John E Greenwood (Adelaide, Ausztrália) absztraktja (J Burn Care Res. - „Kompozit tenyésztett bőr felmérése újszerű bioreaktor eszközzel egy sertés sebmodellben”).


Lymph Node to Vein Anastomosis (LNVA) for lower extremity lymphedema - PubMed
Chang Sik Pak, Hyunsuk Peter Suh, Jin Geun Kwon, Min-Jeong Cho és Joon Pio Hong (Dél-Korea, USA) absztraktja (J Plast Reconstr Aesthet Surg. - „A nyirokcsomótól a véna anastomosisáig (LNVA) az alsó végtagi lymphoedema kezelésére”).


Current Update of Collagen Nanomaterials - Fabrication, Characterisation and Its Applications: A Review - Mdpi.com
Article by Samantha Lo and Mh Busra Fauzi (Kuala Lumpur, Malaysia - Pharmaceutics.) A nanokollagén különféle orvosi területeken alkalmazható, beleértve a bioscaffold behelyezést vagy töltőanyagokat a sebgyógyulás javítására; a bőr, a csont, az erek graftolása, az idegszövet és az ízületi porc regenerációja, valamint a gyógyszerek bejuttatásának és kozmetikai célú beépítésének elősegítése. („Legfrissebb információk a kollagén nanoanyagokról - gyártás, jellemzés és alkalmazásai: áttekintés”)


Remote Wound Care - Woundresearch.com
Laura Bolton cikke. A nagyfelbontású digitális fényképezéssel és a vezeték nélküli, nagy sebességű internettel rendelkező okostelefonok növekvő globális jelenlétével, illetve az azokra való támaszkodással a sebbel rendelkező betegek és az őket ellátó szakemberek egyre inkább foglalkoznak a sebek távoli kezelésének és felügyeletének kérdéseivel. („Sebkezelés távolról”)


Challenges of a Wound Care Center: Compliance and COVID-19 - Woundcarelearningnetwork.com
Marcus Speyrer poszterének absztraktja. A betegeknek való megfelelés multifaktoriális, és sok érdekelt elkötelezettségét és elkötelezettségét jelenti. Sebkezelő központjuk a betegek kommunikációjának javításán, az orvosi beutalók megszerzésén és a protokoll létrehozásán alapult, hogy a hiperpár oxigén terápiát (HBOT-t) biztonságosan alkalmazzák légzési nehézségekkel küzdő COVID-19 betegeknél. („Egy sebkezelő centrum kihívásai: compliance és COVID-19”)


In vitro and in vivo evaluation of a nanofiber wound dressing loaded with melatonin - Sciencedirect.com
Tahereh Mirmajidi, Faraz Chogan, Ali Hossein Rezayan és Ali Mohammad Sharifi (Irán, Malajzia) absztraktja (International Journal of Pharmaceutics - „Melatoninnal töltött nanoszálas sebkötés in vitro és in vivo értékelése”).


pdf (1,2 mB)!
Keratinocytes Migration Promotion, Proliferation Induction, and Free Radical Injury Prevention by 3-Hydroxytirosol - Mdpi.com
Mario Abate, Marianna Citro, Simona Pisanti, Mariella Caputo és Rosanna Martinelli (Salerno, Olaszország) cikke (International Journal of Molecular Sciences). A szerzők tanulmánya kiemelte a HT újszerű farmakológiai tulajdonságait, bemutatva az első bizonyítékot arra, hogy képes gyógyítani a keratinocita migrációt és a proliferációt a gyógyulási folyamatokhoz és az új hámképződéshez. („Keratinociták migrációjának elősegítése, proliferáció indukciója és szabad radikális sérülések megelőzése 3-hidroxi-tirozollal”)


Preclinical assessment of stem of Nicotiana tabacum on excision wound model - PubMed
Yash Sharma, Amritpal Kaur, Rohit Bhardwaj, Nidhi Srivastava, Manisha Lal, Swati Madan és Kumud Bala (India) absztraktja (Bioorg Chem. - „A Nicotiana tabacum szárának preklinikai értékelése excíziós sebmodellen”).


Collagen based electrospun materials for skin wounds treatment - PubMed
A Hernández-Rangel és E San Martin-Martinez (Mexikóváros, Mexikó) absztraktja (J Biomed Mater Res A. - „Kollagén alapú elektrospun anyagok bőrsebek kezelésére”).


Gauze Dressings and Wounds: 9 Dos and Don’ts - Woundsource.com
A wet-to-dry kötszerek használata évtizedek óta számos seb sztenderd kezelési módja. Erre a technikára azonban sokan a homlokukat ráncolják, mert különféle hátrányai vannak. Ebben a folyamatban sóoldattal megnedvesített kötszert visznek fel a sebágyra, hagyják megszáradni és eltávolítják, általában négy-hat órán belül. Ebben a folyamatban sóoldattal megnedvesített kötszert visznek fel a sebágyra, hagyják megszáradni, és eltávolítják, általában négy-hat órán belül. („Gézkötések és sebek: 9 tedd és ne tedd”)


Wound Drainage: How Does It Guide the Plan of Care? - Woundsource.com
Article by Holly Hovan. Mindannyian hallottuk a mondást: a száraz sejt egy halott sejt... tudjuk, hogy a nedves sebágy segíti a legjobban a gyógyulást. Ha a seb túl száraz, nedvességet adunk hozzá... és, ha a seb túl nedves, megpróbáljuk felszívni a drenázst. Az optimális gyógyító környezet elősegítéséhez a nedvesnek és a száraznak egyensúlyban kell lennie. Ahogy a száraz sejt halott sejt, úgy a túl nedves seb is gyakran késlelteti a sebgyógyulást. („Sebdrenázs: hogyan vezeti a kezelési tervet?”)


Wound Management Strategy for Treatment of Localized Cutaneous Leishmaniasis Using the TIME Framework - Woundresearch.com
Michela Iannone, Teresa Oranges, Valentina Dini, Marco Romanelli és Agata Janowska (Pisa, Olaszország) cikke. A bemutatott esetben a TIME megközelítés leegyszerűsítette a fekélyes bőr leishmaniasis helyi kezelését, ezáltal javítva mind a gyógyulási folyamatot, mind a kozmetikai eredményt. („Sebkezelési stratégia a lokalizált bőrleishmaniasis kezelésére a TIME keretrendszer segítségével”)


Pyoderma Gangrenosum After Hand Surgery: A Case Report - Woundresearch.com
Turkhan Mehdiyev és Robert Zimmermann (Innsbruck, Ausztria) cikke. Ez az eset hangsúlyozza a PG korai felismerésének fontosságát az időben történő diagnózis felállítása és azon felesleges műtétek elkerülése érdekében, amelyek pusztító következményekkel járhatnak. („Pyoderma Gangrenosum kézsebészeti beavatkozás után: Esettanulmány”)


Recent progress in preparation and applications of chitosan/calcium phosphate composite materials - PubMed
Ahmed Salama (Giza, Egyiptom) absztraktja (Int J Biol Macromol. - „A kitozán / kalcium-foszfát kompozit anyagok előkészítése és alkalmazása terén elért legújabb eredmények”).


Structural characteristics of polysaccharide microcapsules from Nostoc commune, and their applications in skin wound healing and pathological repair - PubMed
Yonggang Wang, Chenliang Wang, Jing Dang, Hongyan Xue, Xinjian Wang, Yongming Jin, Mingjun Yang, Feifan Leng és Baigang Zhang (Lancsou, Kína) absztraktja (Biomed Mater. - „A Nostoc commune poliszacharid mikrokapszuláinak szerkezeti jellemzői, alkalmazásuk a bőrseb gyógyításában és patológiai helyreállításában”).


New Perspective to Improve Care of Patients with Infected Diabetic Foot Ulcer: Early Economic Impact of the Use of Photodynamic Therapy with RLP068 (Based) System - Dovepress.com
Valentina Lorenzoni, Agatina Chiavetta, Vincenzo Curci, Giuseppe Della Pepa, Carmelo Licciardello, Felicia Pantò, Alessia Scatena és Giuseppe Turchetti (Olaszország) cikke (ClinicoEconomics and Outcomes Research). Az elvégzett korai gazdasági értékelés azt sugallta, hogy ha az esettanulmányokban és az előzetes klinikai vizsgálatokban bemutatott technológia állítólagos hatékonysága nagyobb populációs vizsgálatokban megerősíthető, és lehetővé teszi a gyógyulási folyamat aktiválásához szükséges idő lerövidítését, a PDT-RLP068 a rendszer fenntarthatóságának veszélyeztetése nélkül lehetőséget kínálhat a DFI betegek ellátásának javítására. („Új perspektíva a fertőzött diabéteszes lábfekélyben szenvedő betegek ellátásának javítására: A fotodinamikai terápia RLP068 (alapú) rendszer alkalmazásának korai gazdasági hatása”)


pdf (5,6 mB)!
Study of Wound Healing Dynamics by Single Pseudo-Particle Tracking in Phase Contrast Images Acquired in Time-Lapse - Mdpi.com
Riccardo Scheda, Silvia Vitali, Enrico Giampieri, Gianni Pagnini és Isabella Zironi (Spanyolország, Olaszország) cikke (Entropy). Az SPT statisztikák tanulmányozásával a szerzők képesek beazonosítani egy olyan közbenső rendszert, amelyet a sejtek frontjának sebességének állandó átlaga és a sebesség növekményeinek eloszlásának exponenciális farka jellemez. („A sebgyógyulási dinamika vizsgálata egyetlen álrészecske nyomon követésével fáziskontraszt képekben, amelyeket időintervallumban szereztek be”)


Incidental Finding of Tuberculosis During Evaluation for Delayed Wound Healing - Academic.oup.com
Sabrina E Kunciw és Eric C de la Cruz (USA) cikke (Military Medicine). Ez az eset a katonai orvostársadalom által a tuberkulózissal kapcsolatos kihívások hosszú múltjának illusztrálására szolgál, és emlékezteti a szolgáltatókat, hogy ismerjék meg a helyi gyakori betegségeket a tengerentúli szolgálat során, és vegyék be a differenciál diagnózisba. („A tuberkulózis véletlenszerű megtalálása a késleltetett sebgyógyulás kiértékelése során”)


Topical Oxygen Jet Therapy (TOJT) for treating infected chronic surgical wounds - PubMed
Maria Helena Otaviano, Mauro Salles, Ting Hui Ching, Josilene Lopes Dettoni, Ieda Guedes Simões Coulibaly, Erika Tiemi Fukunaga, Mônica Antar Gamba és José Cássio de Moraes (São Paulo, Brazília) absztraktja (Braz J Infect Dis. - „Helyi oxigén sugár terápia (TOJT) fertőzött krónikus műtéti sebek kezelésére”).


Patient and lay carer education for preventing pressure ulceration in at-risk populations - PubMed
Tom O'Connor, Zena Eh Moore és Declan Patton (Dublin, Írország) absztraktja (Cochrane Database Syst Rev. - „Beteg- és idősgondozói oktatás a nyomási fekély megelőzésére a veszélyeztetett populációkban”).


Wound healing in mucous tissues may prevent AIDS, claims study - Hindustantimes.com
Ennek a sebgyógyító immunválasznak az aspektusai az új terápiák kidolgozásának célpontjává válhatnak az AIDS megelőzésére a HIV-fertőzötteknél - állítják a University of Washington School of Medicine kutatói. („A sebgyógyulás a nyálkahártya szövetekben megakadályozhatja az AIDS-et - állítja egy tanulmány”)


Allogeneic Platelet-Rich Plasma: Is It Safe and Effective for Wound Repair? - PubMed
Shiva Akbarzadeh, Maxwell B McKenzie, Md Mostafizur Rahman és Heather Cleland (Melbourne, Ausztrália) absztraktja (Eur Surg Res. - „Allogén, vérlemezkékben gazdag plazma: biztonságos-e és hatékony-e a sebek helyreállításában?”).


Scar free healing of full thickness diabetic wounds: A unique combination of silver nanoparticles as antimicrobial agent, calcium alginate nanoparticles as hemostatic agent, fresh blood as nutrient/growth factor supplier and chitosan as base matrix - PubMed
Meenakshi Choudhary, Priyanka Chhabra, Amit Tyagi és Harpal Singh (India) absztraktja (Int J Biol Macromol. - „Teljes vastagságú diabéteszes sebek hegmentes gyógyulása: Az ezüst nanorészecskék antimikrobiális szerként, a kalcium-alginát nanorészecskék mint hemosztatikus szerek, a friss vér mint a tápanyag / növekedési faktor szállító és a kitozán mint alapmátrix egyedülálló kombinációja”).


Pyoderma gangrenosum following an unplanned caesarean section: a patient revisited - PubMed
Waseem Ghumra, Adam Gold és Richard Michael Azurdia (Liverpool, Egyesült Királyság) absztraktja (BMJ Case Rep. - „Pyoderma gangrenosum egy nem tervezett császármetszést követően: újra felkeresett páciens”).


Reconstruction of full thickness wounds using glyaderm in a single-staged procedure - PubMed
Melissa de Henau, Anne Sophie Kruit and Dietmar J O Ulrich (Hollandia) absztraktja (Cell Tissue Bank - „Teljes vastagságú sebek rekonstrukciója glyaderm alkalmazásával, egylépcsős eljárásban”).


HvRNASET2 Regulate Connective Tissue and Collagen I Remodeling During Wound Healing Process - Frontiersin.org
Nicolò Baranzini, Laura Pulze, Gianluca Tettamanti, Francesco Acquati és Annalisa Grimaldi (Varese, Olaszország) cikke (Frontiers in Physiology). Az ebben a cikkben bemutatott eredmények nemcsak megerősítik a szerzők korábbi bizonyítékait, amelyek arról számoltak be, hogy a HvRNASET2 fokozott kollagéntermeléshez vezet, hanem azt is mutatják, hogy ennek a fehérjének a túlzott expressziója befolyásolhatja az izomszövet regenerációjának megfelelő előrehaladását. („A HvRNASET2 szabályozza a kötőszövetet és a kollagént I Átalakítás a sebgyógyulás során”)


pdf (480 kB)!
Versatile Use of Chitosan and Hyaluronan in Medicine - Mdpi.com
Katarína Valachová és Ladislav Šoltés (Pozsony, Szlovákia) cikke (Molecules). Ez az áttekintés összefoglalja azokat a fő területeket, ahol ez a két biopolimer szerepet játszik. A felülvizsgált területek többnyire a legtöbb orvosi alkalmazást lefedik, a nem orvosi alkalmazásokkal, például a kozmetikumokkal együtt. („A kitozán és a hialuronán sokoldalú felhasználása az orvostudományban”)


Chronic wounds stemming from heart disease can put patients at risk of amputation - Swoknews.com
Jennifer James cikke. A Centers for Disease Control (CDC) adatai szerint évente közel 700.000 amerikainál diagnosztizálnak szívbetegséget, s 4-ből körülbelül 1 halállal végződik. A kapcsolódó szövődmények, például az érelégtelenség vagy a perifériás artéria betegség, nem gyógyuló sebek kialakulását eredményezhetik, ami a betegeket fertőzés, szepszis vagy az alsó végtag amputációjának kockázatával fenyegeti. („A szívbetegségből eredő krónikus sebek amputációval veszélyeztethetik a betegeket”)


Combination of metronidazole and pearl powders for the treatment of stage 2 pressure injury wounds: Case report and literature review - PubMed
Jinglin Guo, Fang Ji, Xue Zhang, Jing Han és Ju Zhang (Csingtao, Kína) absztraktja (Complement Ther Clin Pract. - „Metronidazol és gyöngyporok kombinációja a 2. stádiumú nyomási sérüléses sebek kezelésére: Esettanulmány és irodalmi áttekintés”).


Diabetic foot: Which one comes first, the ulcer or the contracture? - PubMed
Raden Andri Primadhi és Herry Herman (Bandung, Indonézia) absztraktja (World J Orthop. - „Diabéteszes láb: mi jön előbb, a fekély vagy a kontraktúra?”).


The Wound Healing Peptide, AES16-2M, Ameliorates Atopic Dermatitis In Vivo - Mdpi.com
Myun Soo Kim, Jisun Song, Sunyoung Park, Tae Sung Kim, Hyun Jeong Park és Daeho Cho (Szöul, Dél-Korea) cikke (Molecules). A thymás stromális lymphopoietin expressziója szignifikánsan csökkent az AES16-2M-mel kezelt humán keratinocytákban. Ezért ezek az eredmények arra utalnak, hogy az AES16-2M új jelölt lehet az atópiás dermatitis kezelésében. („A sebgyógyító peptid, az AES16-2M javítja az atópiás dermatitiszt in vivo”)


Advanced Biofabrication Strategies for Skin Regeneration and Repair - Medscape.com
Rúben F Pereira, Cristina C Barrias, Pedro L Granja és Paulo J Bartolo cikke (Nanomedicine). A bőr a test legnagyobb szerve, amely elsősorban védőgátként szolgál a környezettel szemben. Emellett segít megelőzni a test kiszáradását, és fizikai akadályt jelent, korlátozza a potenciálisan káros anyagok belső szervekbe való behatolását. („Fejlett biogyártási stratégiák a bőr regenerálására és helyreállítására”)


Pterostilbene accelerates wound healing by modulating diabetes-induced estrogen receptor β suppression in hematopoietic stem cells - Academic.oup.com
Weiguo Xie, Xueqing Zhou, Weigang Hu, Zhigang Chu, Qiongfang Ruan, Haimou Zhang, Min Li, Hongyu Zhang, Xiaodong Huang és Paul Yao cikke (Burns & Trauma). A hematopoetikus (vérképző) őssejtek (HSC-k) fontos szerepet játszhatnak a sebgyógyulásban azáltal, hogy az epigenetikus módosításokat differenciálással átviszik a későbbi PBMC-kbe és makrofágokba, míg a pterostilbene a cukorbetegség okozta epigenetikus változások modulálásával gyorsítja a diabéteszes sebek gyógyulását a HSC-kben. Így a pterostilbene új terápiás stratégia lehet a diabéteszes sebgyógyulásban. („A pterostilbene felgyorsítja a sebgyógyulást azáltal, hogy modulálja a cukorbetegség által kiváltott ösztrogén receptor β szuppressziót a hematopoetikus őssejtekben”)


Nanoencapsulation of Chromolaena odorata Extract Using Pluronic F127 as an Effectively Herbal Delivery System for Wound Healing - Hindawi.com
Ngoc-Dung Huynh Luu, Le Hang Dang, Hoang Minh Bui, Trang Thuy Thi Nguyen, Bich Tram Nguyen, Le Son Hoang és Ngoc Quyen Tran (Ho Si Minh-város, Vietnam) cikke. A kutatók eredményei jó eredményekkel kecsegtetnek a Chromolaena odorata (Siam) kivonat aktivitásának növelésére sebgyógyító alkalmazásban. („A Chromolaena odorata kivonat nanokapszulázása a Pluronic F127 alkalmazásával, mint hatékony gyógynövény-beviteli rendszer a sebgyógyításhoz”)


A surfactant polymer wound dressing protects human keratinocytes from inducible necroptosis - Nature.com
Puneet Khandelwal, Amitava Das, Chandan K. Sen, Sangly P. Srinivas, Sashwati Roy és Savita Khanna (USA) cikke. A szerzők eredményei azt mutatják, hogy a TX100 által kiváltott plazmamembrán károsodást és a nekroptosis okozta halált SPD-vel csillapították, lehetővé téve a keratinocita túlélést. Az SPD keratinocitákra gyakorolt ilyen védőhatásainak jelentősége a seb újbóli epithelializációjában és záródásában további vizsgálatokat indokol. („A felületaktív polimer sebkötés megvédi az emberi keratinocitákat az indukálható nekroptosistól”)


pdf (3,4 mB)!
Neuropeptide Substance P Enhances Skin Wound Healing In Vitro and In Vivo under Hypoxia - Mdpi.com
Suneel Kumar, Yuying Tan és Francois Berthiaume (New Jersey, USA - Biomedicine). Az adatok arra utalnak, hogy a P neuropeptid szubsztanciának jótékony szerepe van hím és nőstény egerekben a seb bezáródásában és reepithelizációjában, és ezáltal a sebgyógyulás fokozásában. Az exogén módon alkalmazott SP neuropeptid együttesen fokozta a sebgyógyulást a sejtproliferáció és a migráció révén in vitro és in vivo. („A P neuropeptid anyag fokozza a bőr sebeinek gyógyulását in vitro és in vivo hipoxia alatt”)


How influential is the stiffness of the foam dressing on soft tissue loads in negative pressure wound therapy? - PubMed
Aleksei Orlov és Amit Gefen (Tel-Aviv, Izrael) absztraktja (Med Eng Phys. - „Hogyan befolyásolja a habkötszer merevsége a lágy szövet terhelését a negatívnyomásos sebterápia során?”).


Single-use negative-pressure wound therapy versus conventional dressings for closed surgical incisions: systematic literature review and meta-analysis - PubMed
C Saunders, L M Nherera, A Horner és P Trueman (Hull, Egyesült Királyság) absztraktja (BJS Open - „Az egyszerhasználatos negatívnyomásos sebkezelés és a hagyományos kötszerezés összevetése zárt műtéti incíziók esetén: szisztematikus irodalmi áttekintés és metaanalízis”).


The effectiveness of a new dried human amnion derived membrane in addition to standard care in treating diabetic foot ulcers: A patient and assessor blind, randomised controlled pilot study - PubMed
Fran Game, Katie Gray, Daniel Davis, Rachelle Sherman, Kamal Chokkalingam, Zak Connan, Apostolos Fakis és Michael Jones (Egyesült Királyság) absztraktja (Int Wound J. - „Egy új szárított emberi amnionból származó hártya hatékonysága a szokásos ellátás mellett a diabéteszes lábfekélyek kezelésében: Beteg- és értékelő-vak, randomizált, kontrollált kísérleti vizsgálat”).


Negative pressure wound therapy does not diminish efficacy of topical antibiotic powder in a preclinical contaminated wound model - PubMed
Stefanie M Shiels, Nicole M Sgromolo és Joseph C Wenke (San Antonio, USA) absztraktja (Bone Joint Res. - „A negatív nyomású sebterápia nem csökkenti a helyi antibiotikum por hatásosságát egy preklinikai szennyezett seb modellben”).


Three-dimensional shape-conformation performances of wound dressings tested in a robotic sacral pressure ulcer phantom - PubMed
Adi Lustig és Amit Gefen (Tel-Aviv, Izrael) absztraktja (Int Wound J. - „A robot sacralis nyomású fekély-fantomban tesztelt sebkötések háromdimenziós alakkonformációs teljesítményei”).


Assessing Wound Tissue and Drainage Types: Slough Versus Purulence - Woundsource.com
Holly Hovan cikke. A sebértékelés az egyik kezdeti lépés a gondozási terv, a kezelés megváltoztatásának és a sebkezelés kulcsszereplőinek kiválasztásában. A sebértékelést azonban pontosan meg kell értenie és dokumentálnia kell a frontvonal munkatársainak, hogy valódi képet alkothassanak arról, mi történik a sebbel. („A sebszövet és drenázs típusainak értékelése: mocsár vs. gennyesedés”)


A prospective, randomized, controlled, crossover study comparing three multilayered foam dressings for the management of chronic wounds - Futuremedicine.com
Oscar M Alvarez, Mark S Granick, Alexander Reyzelman és Thomas Serena cikke. Az MxBF hatékonyabb volt, mint az AL vagy az OGEX, az elsődleges végponthoz, a kötszer tartósságához (kopási idő) viszonyítva. Az MxBF-et a vizsgálók a többi kötszernél is pozitívabban értékelték a különböző jellemzők, például kényelem, konformitás, könnyű kezelhetőség, a helyben maradás és a könnyű eltávolíthatóság tekintetében. („Prospektív, randomizált, kontrollált, crossover vizsgálat, amelyben három többrétegű habkötszert hasonlítottak össze a krónikus sebek kezelésére”)


Pressure Injury Prevention in Patients with Prolonged ED Stays Prior to Admission - PubMed
Amanda Edwards, Novi Sitanggang, Kelly Wolff, Jewel Role, Trisha Cardona, Myra Sanchez és Patricia Radovich (USA) absztraktja (Am J Nurs. - „A nyomási sérülés megelőzése az elhúzódó ED-ben szenvedő betegeknél a felvétel előtt”)


Jatropha Neopauciflora Pax Latex Exhibits Wound-Healing Effect in Normal and Diabetic Mice - PubMed
Ana Bertha Hernandez-Hernandez, Francisco Javier Alarcon-Aguilar, Mario Garcia-Lorenzana, Marco Aurelio Rodriguez-Monroy és Maria Margarita Canales-Martinez (Mexikó) absztraktja (J Evid Based Integr Med. - „A Jatropha neopauciflora tejének sebgyógyító hatást mutat normál és cukorbeteg egerekben”).


Engineering multifunctional bactericidal nanofibers for abdominal hernia repair - Nature.com
Samson Afewerki, Nicole Bassous, Samarah Vargas Harb, Marcus Alexandre F. Corat, Sushila Maharjan, Guillermo U. Ruiz-Esparza, Mirian M. M. de Paula, Thomas J. Webster, Carla Roberta Tim, Bartolomeu Cruz Viana, Danquan Wang, Xichi Wang, Fernanda Roberta Marciano és Anderson Oliveira Lobo (USA, Brazília) cikke (Communications Biology). A nanoszálak jó baktericid aktivitást, alacsony gyulladásos választ, jó biodegradációt, valamint optimális kollagén-, stressz-rost- és érképződést, valamint a kapcsolódó szövetnövekedést mutattak in vivo. A bemutatott mérnöki stratégia kiemelkedő platformként szolgál más multifunkcionális anyagok tervezéséhez a különféle orvosbiológiai kihívásokhoz. („Multifunkcionális baktericid nanoszálak fejlesztése hasi sérv helyreállítására”)


Ex vivo conditioning of peripheral blood mononuclear cells of diabetic patients promotes vasculogenic wound healing - Wiley.com
Rica Tanaka, Rie Ito‐Hirano, Satoshi Fujimura, Kayo Arita, Hiroko Hagiwara, Tomoya Mita, Masayoshi Itoh, Hideya Kawaji, Takasuke Ogawa, Hirotaka Watada, Haruchika Masuda, Takayuki Asahara és Hiroshi Mizuno (Japán) cikke (Stem Cells Translational Medicine). Ez a tanulmány egy új, szérummentes QQc tenyésztési rendszer terápiás potenciálját mutatja be, cukorbeteg betegekből származó MNC-k felhasználásával. Vaszkulogén, gyulladáscsökkentő és sebgyógyító hatásokat bizonyítottak mind in vitro, mind in vivo modellekben. („A diabéteszes betegek perifériás vér mononukleáris sejtjeinek ex vivo kondicionálása elősegíti a vaszkulogén sebgyógyulást”)


International Consensus Panel Recommendations for the Optimization of Traditional and Single-Use Negative Pressure Wound Therapy in the Treatment of Acute and Chronic Wounds - PubMed
Theresa Hurd, Robert S Kirsner, Joan J Sancho-Insenser, Sian Fumarola, Alison Garten, Munir Patel, Leta McCarty Messinger és Rafael J Diaz-Garcia (USA, Spanyolország, Egyesült Királyság) absztraktja (Wounds - „Nemzetközi konszenzus panel ajánlásai a hagyományos és egyszer használatos negatívnyomásos sebkezelés optimalizálására az akut és krónikus sebek kezelésében”).


Clinical Observations in Patients With Open Abdomens Managed With Negative Pressure Therapy Using a Perforated Foam Dressing: A Limited Case Series With Brief Literature Review - PubMed
Luis G Fernández és Marc R Matthews (USA) absztraktja (Wounds - „Klinikai megfigyelések negatívnyomás-terápiával kezelt, nyitott hasú betegeknél perforált habkötéssel: korlátozott esetsor rövid szakirodalmi áttekintéssel”).


Use of platelet concentrate gel in second-intention wound healing: a case report - Biomedcentral.com
Vincenzo Davide Palumbo, Stefano Rizzuto, Giuseppe Damiano, Salvatore Fazzotta, Andrea Gottardo, Giuseppina Mazzola és Attilio Ignazio Lo Monte (Palermo, Olaszország) cikke (Journal of Medical Case Reports). A homológ vérlemezkékben gazdag plazma gél helyi alkalmazása gyógyuló sebben jó eredményeket mutat a seb méretének csökkentésében, és granulációs szövetképződést vált ki. A vérlemezkékben gazdag plazma biztonságos és költséghatékony kezelés lehet a bőr sebgyógyulási folyamatának kezelésében, hogy lerövidítse a gyógyulási időszakot és ezáltal javítsa a betegek életminőségét. („Trombocita koncentrátum gél használata a második szándékú sebgyógyulásban: esetleírás”)


Cerium oxide nanoparticle-loaded polyvinyl alcohol nanogels delivery for wound healing care systems on surgery - Tandfonline.com
Lianlian Cao, Guojing Shao, Fengmei Ren, Minghua Yang, Yan Nie, Qian Peng és Peng Zhang (Dongying, Kína) cikke (Drug Delivery). A szerzők megállapításai azt mutatják, hogy a Ce-nGel-Glu-alapú kötözőanyagok potenciálisan alkalmazhatók lehetnek a jövőben a sebkezelő alkalmazásokban. („Cérium-oxid nanorészecskékkel töltött polivinil-alkohol nanogélek szállítása sebkezelési ellátó rendszerekhez”)


The CLI Global Society announces the Journal of Critical Limb Ischemia - Iwoundsnews.com
A CLI Global Society elindítja az első, szakértők által előzetesen áttekintett olyan tudományos folyóiratot, amely a kritikus végtagi ischaemia (CLI) beavatkozási technikáira összpontosít. Az új folyóirat, a Journal of Critical Limb Ischemia 2021 tavaszán jelenik meg. („A CLI Global Society bejelentette a Kritikus Végtagi Ischaemia című folyóiratot”)


International consensus on pressure injury preventative interventions by risk level for critically ill patients: A modified Delphi study - PubMed
Josephine Lovegrove, Paul Fulbrook és Sandra Miles (Ausztrália, Dél-Afrika) absztraktja (Int Wound J. - „Nemzetközi konszenzus a nyomási sérüléseket megelőző beavatkozásokról a kritikus betegek kockázati szintje szerint: módosított Delphi-tanulmány”).


Nursing interventions for pressure injury prevention among critically ill patients: A systematic review - PubMed
Bassam Alshahrani, Jenny Sim és Rebekkah Middleton (Ausztrália, Szaúd-Arábia) absztraktja (J Clin Nurse - „Ápolási beavatkozások a nyomási sérülések megelőzésére a kritikus állapotú betegek körében: Szisztematikus áttekintés”).


Hydrogel promotes wound healing better than traditional bandages, gauzes - Sciencedaily.com
A robbanásos-, valamint a katasztrófákban és balesetekben bekövetkezett sérülések esetében a súlyos vérzés a halálozás legfőbb oka. Az elmúlt években előrehaladott hidrogél kötések segíthetnek; jók a sebgyógyulás előmozdításában, és jobban megfelelnek a különböző helyzetek igényeinek. Sok közülük antibakteriális, biológiailag lebomló, reszponzív és injektálható, valamint képes kitölteni a szabálytalan alakú sebeket. („A hidrogél jobban elősegíti a sebgyógyulást, mint a hagyományos kötszerek, gézek”)


Recent advances on polymeric hydrogels as wound dressings featured - Scitation.org
Zheng Pan, Huijun Yea és Decheng Wua (Sencsen, Kína) cikke (APL Bioengineering). Ebben az áttekintésben a szerzők a hidrogélek szintézisének néhány általánosan használt stratégiájának bemutatása után a polimer alapú hidrogélek sebkötésekkel kapcsolatos legújabb fejleményeit tárgyalják. Bemutatják a hemosztázisukat, antibakteriális és biodegradációs tulajdonságukat. Végül felvázolják a sebkötöző hidrogélek kifejlesztésének kihívásait és jövőbeli perspektíváit. („A polimer hidrogélek sebkötésként való alkalmazásával kapcsolatos legújabb fejlemények”)


Effectiveness and safety of different dressings therapy for pressure injuries: A protocol for systematic reviews and network meta-analysis - PubMed
Yitong Cai, Yuying Zhou, Lina Xing, Yingying Kang, Hailing Li, Peng Cheng és Yujuan Wang (Kína) absztraktja (Medicine (Baltimore) - „Különböző kötésterápia hatékonysága és biztonsága nyomási sérülések esetén: Protokoll a szisztematikus felülvizsgálatokhoz és a hálózati metaanalízishez”).


Effectiveness of using hydrocolloid dressing combined with 3M Cavilon No-Sting Barrier Film to prevent facial pressure injury on medical staff in a COVID-19 designated hospital in China: a self-controlled study - PubMed
Shuanghong Zhang, Shidong Hu, Hezhen Chen és Xiaohui Jia (Vencsou, Kína) absztraktja (Ann Palliat Med. - „A 3M Cavilon No-Sting Barrier Film-mel kombinált hidrokolloid kötés hatékonysága az orvosi személyzet arcon lévő nyomási sérülésének megelőzése érdekében egy COVID-19 kijelölt kórházban Kínában: önellenőrzött tanulmány”).


Dermal Drivers of Injury-Induced Inflammation: Contribution of Adipocytes and Fibroblasts - Mdpi.com
Paula O. Cooper, MaryEllen R. Haas, Satish kumar R. Noonepalle és Brett A. Shook (Washington, USA) cikke (IJMS). Ebben az áttekintésben a szerzők a szöveti rezidens adipocitáknak és fibroblasztoknak a sérülés utáni gyulladásgátló szignálban való aktív részvételére, valamint arra összpontosítanak, hogy az e sejtek megváltozott sejtkommunikációja hogyan járulhat hozzá a rendellenes gyulladásokhoz, amelyek a rendellenes sebgyógyulással járnak. („A sérülés okozta gyulladás bőrvezetői: Adipociták és fibroblasztok hozzájárulása”)


Which determinants are considered to be important for adherence to Negative Pressure Wound Therapy: A multimethods study - PubMed
Alexandra H J Janssen, Johannes A Wegdam, Tammo S de Vries Reilingh, Hester Vermeulen és Anne M Eskes (Hollandia, Ausztrália) absztraktja (J Tissue Viability - „Mely meghatározó tényezőket tartják fontosnak a negatívnyomás-sebterápia adherenciája szempontjából: Multimódszeres tanulmány”).


Garlic burn injuries- a systematic review of reported cases - PubMed
Maja Hitl, Nebojša Kladar, Neda Gavarić, Branislava Srđenović Čonić és Biljana Božin (Újvidék, Szerbia) absztraktja (Am J Emerg Med. - „Fokhagyma égési sérülések - a jelentett esetek szisztematikus áttekintése”).


Sensors for a 'smart' wound bandage may track healing, immune response - Medicalxpress.com
A Skoltech és az austini Texasi Egyetem kutatói bemutatták egy olyan hordozható érzékelő koncepciójának igazolását, amely képes követni a sebek, fekélyek és más krónikus bőrsebek gyógyulását anélkül is, hogy szükség lenne a kötések eltávolítására. A tanulmány az ACS Sensors folyóiratban jelent meg. („Az „intelligens” sebkötés érzékelői nyomon követhetik a gyógyulást, az immunválaszt”)


A Systematic Review and Meta-Analysis of Wound Complications after a Caesarean Section in Obese Women - PubMed
Aneta Słabuszewska-Jóźwiak, Jacek Krzysztof Szymański, Łukasz Jóźwiak és Beata Sarecka-Hujar (Lengyelország) absztraktja (J Clin Med. - „A sebészeti szövődmények szisztematikus áttekintése és metaanalízise obes nők császármetszését követően”).


"Doctor, how long will it take?" Results from an historical cohort on surgical pressure ulcer healing delay and related factors in persons with spinal cord injury - PubMed
Anthony Gelis, Juliette Morel, Bouali Amara, Cécile Mauri, Hélène Rouays, Christine Verollet, Isabelle Almeras, Nicolas Frasson, Arnaud Dupeyron, Isabelle Laffont, Jean-Pierre Daures és Christian Herlin (Franciaország) absztraktja (J Tissue Viability - „Doktor, mennyi ideig tart?” A műtéti nyomási fekély gyógyulása késlekedésének és a kapcsolódó tényezőknek a gerincvelő sérüléseiben szenvedő történeti kohort eredményei”).


Nurses' Knowledge and Attitudes towards Prevention of Pressure Ulcers - PubMed
Beáta Grešš Halász, Anna Bérešová, Ľubomíra Tkáčová, Dagmar Magurová és Ľubomíra Lizáková (Szlovákia) absztraktja (Int J Environ Res Public Health - „Az ápolók ismeretei és hozzáállásuk a nyomási fekélyek megelőzéséhez”).


Extracellular matrix biomimetic polymeric membranes enriched with silver nanoparticles for wound healing - PubMed
Laura Mihaela Stefan, Andreea Iosageanu, Daniela Ilie, Ana-Maria Stanciuc, Cristian Matei, Daniela Berger és Oana Craciunescu (Bukarest, Románia) absztraktja (Biomed Mater. - „Ezüst nanorészecskékkel dúsított extracelluláris mátrix biomimetikus polimer membránok a seb gyógyulásáért”).


Identification of the Potential Biomarkers Involved in the Human Oral Mucosal Wound Healing: A Bioinformatic Study - Hindawi.com
Wanchen Ning, Xiao Jiang, Zhengyang Sun, Anthony Chukwunonso Ogbuehi, Wenli Gu, Aneesha Acharya, Zhaobi Fang, Xiongjie Zhu, Qianhua Ou, Muhui Zeng, Cong Li, Shiting Hua, Prabhakar Mujagond, Xiangqiong Liu, Yupei Deng, Hongying Pan, Shaonan Hu, Xianda Hu és Simin Li (Németország, Kína) cikke (BioMed Research International). A szerzők genetikai és epigenetikai mechanizmusokat, valamint specifikus gyógyszereket jelentős molekuláris mechanizmusként és entitásként azonosították a szájnyálkahártya gyógyulása szempontjából. Ezek a jövőbeni kutatások értékes potenciális célpontjai lehetnek. („Az emberi orális nyálkahártya-sebek gyógyításában részt vevő potenciális biomarkerek azonosítása: Bioinformatikai vizsgálat”)


A multifaceted intervention for evidence-based pressure ulcer prevention: a 3 year follow-up - PubMed
Eva Sving, Lennart Fredriksson, Anna-Greta Mamhidir, Marieann Högman és Lena Gunningberg (Uppsala, Svédország) absztraktja (JBI Evid Implement. - „Sokoldalú beavatkozás a bizonyítékokon alapuló nyomási fekély megelőzésére: 3 éves nyomon követés”)


Nanotechnology Development for Formulating Essential Oils in Wound Dressing Materials to Promote the Wound-Healing Process: A Review - Mdpi.com
Ilenia De Luca, Parisa Pedram, Arash Moeini, Pierfrancesco Cerruti, Gianfranco Peluso, Anna Di Salle és Natalie Germann (Olaszország, Németország) cikke (Applied Sciences). Az áttekintés összefoglalja az illóolajokra, mint a poliszacharid alapú kötszerek aktív szekunder vegyületeire vonatkozó legújabb tanulmányokat. („Nanotechnológiai fejlesztés illóolajok formulázására kötszerekben a sebgyógyulási folyamat elősegítése érdekében: áttekintés”)


Effects of enteral nutrition on patients with pressure lesions: a single center, pilot study - PubMed
G Stracci, E Scarpellini, E Rinninella, E V Mignini, N Clementi, M V Boni, M V Valeri, D Sansoni, L Abenavoli, A Gasbarrini, C Rasetti és P Santori (San Benedetto del Tronto, Olaszország) absztraktja (Eur Rev Med Pharmacol Sci. - „Az enterális táplálás hatása nyomási sérült betegekre: egyközpontos, pilot vizsgálat”).


Cathelicidin ΔPb-CATH4 derived from Python bivittatus accelerates the healing of Staphylococcus aureus-infected wounds in mice - PubMed
Soundrarajan Nagasundarapandian, Hye-Sun Cho, Somasundaram Prathap, Mingue Kang, Munjeong Choi, Yunjung Lee, Hyoim Jeon, Hyuk Song, Jin-Hoi Kim és Chankyu Park (Szöul, Dél-Korea) absztraktja (Amino Acids - „A Python bivittatusból (szalagos tigrispiton) származó katelicidin ΔPb-CATH4 felgyorsítja a Staphylococcus aureus-szal fertőzött sebek gyógyulását egerekben”).


Compression Therapy: Indications, Types, and Application - Woundsource.com
A kompressziós terápia számos betegség jól bevált kezelési módja, ideértve a vénás rendellenességeket, a trombózist, a nyiroködémát és a lipidémiát. Nagyon hatékony a különféle ödémák kezelésében is. A betegek diagnosztikai adatai alapján sok ilyen betegségben szenvedő beteg profitálhat a célzott kompressziós terápiából. („Kompressziós terápia: javallatok, típusok és alkalmazás”)


Getting to Know Granulation Tissue and What it Means for Wound Care - Woundsource.com
Becky Naughton cikke. A granulációs szövet annak a jele, hogy a seb túl van a gyógyulás gyakran makacs gyulladásos fázisán, és belép a proliferáció építési fázisába. De mi is pontosan a granulációs szövet? („A granulációs szövet megismerése és mit jelent a sebellátás számára”)


Healing potential of Spirulina platensis for skin wounds by modulating bFGF, VEGF, TGF-ß1 and α-SMA genes expression targeting angiogenesis and scar tissue formation in the rat model - PubMed
Zizy I Elbialy, Doaa H Assar, Aml Abdelnaby, Samah Abu Asa, Ehab Y Abdelhiee, Samar S Ibrahim, Mohamed M Abdel-Daim, Rafa Almeer és Ayman Atiba (Egyiptom, Szaúd-Arábia) absztraktja (Biomed Pharmacother. - „A Spirulina platensis gyógyító potenciálja a bőr sebein a bFGF, VEGF, TGF-ß1 és α-SMA gének expressziójának modulálásával, angiogenezist és hegképződést célozva patkány modellben”).


Efficacy of autologous platelet-rich plasma gel in the treatment of refractory pressure injuries and its effect on wound healing time and patient quality of life - PubMed
Qian Liu, Ning Zhang, Zhengnan Li és Hongmei He (Kancsou, Kína) absztraktja (Clinics (Sao Paulo) - „Az autológ vérlemezkékben gazdag plazma gél hatékonysága a refraktórikus nyomási sérülések kezelésében, hatása a sebgyógyulási időre és a beteg életminőségére”).


International comparison of pressure ulcer measures in long-term care facilities: Assessing the methodological robustness of 4 approaches to point prevalence measurement - PubMed
Mircha Poldrugovac, Michael Padget, Lisette Schoonhoven, Nicola D Thompson, Niek S Klazinga és Dionne S Kringos (Hollandia, Franciaország, Egyesült Királyság, USA) absztraktja (J Tissue Viability - „Nyomási fekély-mérések nemzetközi összehasonlítása tartós ápolást nyújtó intézményekben: 4 megközelítés módszertani megalapozottságának értékelése a pontszámprevalencia mérésére”).


An observational study protocol to explore loneliness and systemic inflammation in an older adult population with chronic venous leg ulcers - Biomedcentral.com
Teresa J. Kelechi, Robin C. Muise-Helmericks, Laurie A. Theeke, Steven W. Cole, Mohan Madisetti, Martina Mueller és Margaret A. Prentice (USA) cikke (BMC Geriatrics). A megállapítások várhatóan javítják a magány és a gyulladás közös molekuláris mechanizmusainak megértését a krónikus sebekkel küzdő betegek gyógyulási potenciáljának biopszichoszociális prognosztikai mutatójának kialakulásában. („Megfigyelési vizsgálati protokoll a magány és a szisztémás gyulladás feltárására krónikus vénás lábszárfekélyben szenvedő idősebb felnőtt populációban”)


Isoegomaketone from Perilla frutescens (L.) Britt Stimulates MAPK/ERK Pathway in Human Keratinocyte to Promote Skin Wound Healing - Hindawi.com
Article by Ye-Ram Kim, Bomi Nam, Ah-Reum Han, Jin-Baek Kim and Chang Hyun Jin(Jeongeup, USA - Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine). Ez a tanulmány bemutatja az isoegomaketont, mint potenciális jelöltet a sebgyógyulás szabályozására, amely terápiás előnyökkel járhat a késleltetett sebgyógyulású betegek számára. („A Perilla frutescens (L.) Britt-ből (kínai bazsalikom) nyert isoegomaketon stimulálja a MAPK / ERK utat az emberi keratinocitákban a bőrseb gyógyulásának elősegítése érdekében”)


Negative Pressure Wound Therapy With Instillation and Dwell Time for the Management of Complex Wounds: A Case Series - PubMed
Samantha Delapena, Luis G Fernández, Kevin N Foster és Marc R Matthews (USA) absztraktja (Wounds - „NPWTi-d a komplex sebek kezelésére: Esetsorozat”).


Negative Pressure Wound Therapy With Instillation and Dwell Time Used to Treat a Deep Foot Abscess With a Small Plantar Surface Incision - PubMed
Aprine Tan, Jackie Tey, Kimberley Leow and Keng Lin Wong (Szingapúr) absztraktja (Wounds - „NPWTi-d, amelyet a lábfej mélytályogjának kezelésére használnak kis talpi bemetszéssel”).


Negative Pressure Wound Therapy With Instillation and Dwell Time Modifications for Lower Limb Wounds With the Waterfall Technique: A Case Series - PubMed
Kimberley Leow, Jackie Tey, Aprine Tan, Kimberly Tan és Keng Lin Wong (Szingapúr) absztraktja (Wounds - „NPWTi-d alsóvégtagi sebek módosítására vízesés technikával: esetsorozat”).


Negative Pressure Wound Therapy With Instillation and Dwell Time Used to Treat a Complex Open (Terrible Triad) Injury of the Elbow: A Case Report - PubMed
Mazen Ali, Fekhaoui Mohammed Reda, Mahdi Gargouri, Hichem Issaoui, Hatem Abbassi és Fredson Razanabola (Franciaország, Marokkó) absztraktja (Wounds - „NPWTi-d a könyök komplex nyitott sérülésének kezelésére: Esettanulmány”).


pdf (27 mB)!
Diagnosing Burn Wounds Infection: The Practice Gap & Advances with MolecuLight Bacterial Imaging - Mdpi.com
Nawras Farhan és Steven Jeffery (Birmingham, Egyesült Királyság) cikke (Diagnostics). A szerzők megvilágítják az e technológia alkalmazásával elérhető előnyöket, valamint az új eljárásnak az ellátási sztenderdbe történő beépítésének korlátait és megvalósíthatóságát. („Az égési sebek fertőzésének diagnosztizálása: A MolecuLight bakteriális képalkotás gyakorlati hiányosságai és előrelépései”)


Hemostatic and antibacterial PVA/Kaolin composite sponges loaded with penicillin–streptomycin for wound dressing applications - Nature.com
Tamer M. Tamer, Maysa M. Sabet, Ahmed M. Omer, Eman Abbas, Alaa I. Eid, Mohamed S. Mohy-Eldin és Mohamed A. Hassan (Egyiptom) cikke. A PVA-K0.1 szivacs multifunkcionális sebkötésként alkalmazható. („Hemosztatikus és antibakteriális PVA / kaolin kompozit szivacsok, penicillin – sztreptomicinnel feltöltve, kötszerekhez”)


Negative-pressure Wound Therapy for Sacral Pressure Ulcer in Gorham-Stout Disease - PubMed
Ichiro Shiokawa, Naoya Oshima, Nao Mizumura és Akira Momosawa (Jamanasi, Japán) absztraktja (Plast Reconstr Surg Glob Open - „Negatívnyomású sebterápia szakrális nyomásfekély esetén Gorham-Stout betegségben”).


Clinical effectiveness of omental transposition in facilitating perineal wound healing after abdominoperineal resection: a systematic review - PubMed
Sungjin Kim, Sung Il Kang, Sohyun Kim és Jae Hwang Kim (Daegu, Dél-Korea) absztraktja (Yeungnam Univ J Med. - „Az omentális transzpozíció klinikai hatékonysága a hasüregi sebgyógyulás megkönnyítésében az abdominoperinealis reszekció után: szisztematikus áttekintés”).


Pinocembrin and its linolenoyl ester derivative induce wound healing activity in HaCaT cell line potentially involving a GPR120/FFA4 mediated pathway - PubMed
Sarah Mazzotta, Paolo Governa, Vittoria Borgonetti, Paola Marcolongo, Claudio Nanni, Alessandra Gamberucci, Fabrizio Manetti, Federica Pessina, Gabriele Carullo, Antonella Brizzi és Francesca Aiello (Olaszország) absztraktja (Bioorg Chem. - „A pinocembrin és linolenoil-észter származékai sebgyógyulási aktivitást indukálnak a HaCaT sejtvonalban, amely potenciálisan egy GPR120 / FFA4 által közvetített utat foglal magában”).


The Role of Oxidative Stress and Antioxidants in Diabetic Wound Healing - Hindawi.com
Liling Deng, Chenzhen Du, Peiyang Song, Tianyi Chen, Shunli Rui, David G. Armstrong és Wuquan Deng (Csunking, Kína) cikke (Oxidative Medicine and Cellular Longevity). A szerzők négy perspektívát követve közlik az oxidatív stressz és az antioxidánsok szerepét a diabéteszes sebek gyógyulásában. Ezután számos terápiás stratégiát vitatnak meg, különös tekintettel az étrendi bioaktív vegyületekre, az oxidatív stressz célzásával a sebgyógyulás javítása érdekében. („Az oxidatív stressz és az antioxidánsok szerepe a diabéteszes seb gyógyulásában”)


Cytotoxicity and Epidermal Barrier Function Evaluation of Common Antiseptics for Clinical Use in an Artificial Autologous Skin Model - Mdpi.com
María I. Quiñones-Vico, Ana Fernández-González, Elena Pérez-Castejón, Trinidad Montero-Vílchez és Salvador Arias-Santiago (Granada, Spanyolország) cikke (JCM). A szerzők eredményei hasznosak lehetnek a BASS betegekbe történő beültetése utáni kezelési protokollokhoz és a klinikai gyakorlatban történő értékeléséhez. A BASS megfelelő modellt jelent más bőrsebek különböző kezeléseinek in vitro tesztelésére. („Cytotoxicitás és az epidermális gát működésének értékelése a mesterséges autológ bőrmodell klinikai alkalmazásához”)


Clinical and phytochemical studies of Plantago major in pressure ulcer treatment: A randomized controlled trial - PubMed
Masoud Ghiasian, Zahra Niroomandi, Dara Dastan, Jalal Poorolajal, Fateme Zare és Sara Ataei (Hamadan, Irán) absztraktja (Complement Ther Clin Pract. - „A Plantago major klinikai és fitokémiai vizsgálata nyomási fekély kezelésében: Randomizált, kontrollált vizsgálat”).


A Multicenter, Prospective Randomized Trial of Negative Pressure Wound Therapy for Infrainguinal Revascularization with a Groin Incision - PubMed
Daniel J Bertges, Lisa Smith, Rebecca E Scully, Mark Wyers, Jens Eldrup-Jorgensen, Bjoern Suckow, C Keith Ozaki és Louis Nguyen (USA) absztraktja (J Vasc Surg. - „Multicentrikus, prospektív randomizált vizsgálat a negatívnyomású sebkezelésről infrainguinalis revaszkularizációhoz groin metszéssel”).


Negative pressure wound therapy for skin necrosis prevention after snakebite in the emergency department: A retrospective cohort study - PubMed
Abstract by Kwan Jae Kim, Jin Hong Min, Insool Yoo, Seung Whan Kim, Jinwoong Lee, Seung Ryu, Yeon Ho You, Jung Soo Park, Won Joon Jeong, Yong Chul Cho, Se Kwang Oh, Yong Nam In, Hong Joon Ahn, Chang Shin Kang, Hyunwoo Kyung, Byung Kook Lee, Dong Hun Lee és Dong Hoon Lee (Dél-Korea) absztraktja (Medicine (Baltimore) - „Negatívnyomásos sebkezelés a bőr nekrózisának megelőzésére kígyómarás után a sürgősségi osztályon: Retrospektív kohorsz vizsgálat”).


Bioengineered Skin Substitutes: Advances and Future Trends - PubMed
Shima Tavakoli és Agnes S. Klar (Irán, Svájc) cikke (Applied Sciences). A szerzők a közelmúltbeli előrelépéseket mutatják be a biomérnöki tervezésű emberi bőrpótlók területén háromdimenziós (3D) bionyomtatási technikák alkalmazásával. („Biomérnöki bőrpótlók: előrelépések és jövőbeli trendek”)


Topical application of HA-g-TEMPO accelerates the acute wound healing via reducing reactive oxygen species (ROS) and promoting angiogenesis - PubMed
Junjun Li, Rong Du, Qiong Bian, Danping Zhang, Siqian Gao, Anran Yuan, Xiaoying Ying, Youqing Shen és Jianqing Gao (Hangcsou, Kína) absztraktja (Int J Pharm. - „A HA-g-TEMPO helyi alkalmazása felgyorsítja az akut sebgyógyulást azáltal, hogy csökkenti a reaktív oxigénfajtákat (ROS) és elősegíti az angiogenezist”).


A dehydrated, aseptically-processed human amnion/chorion allograft accelerates healing in a delayed murine excisional wound model - PubMed
David Dolivo, Ping Xie, Chun Hou, Abigail Phipps, Thomas Mustoe, Seok Hong és Robert Galiano (Kína, USA) absztraktja (Exp Cell Res. - „A dehidratált, aszeptikusan feldolgozott humán amnion / chorion allograft felgyorsítja a gyógyulást az egér késleltetett excíziós modelljében”).


Fabrication of ciprofloxacin-loaded chitosan/polyethylene oxide/silica nanofibers for wound dressing application: In vitro and in vivo evaluations - PubMed
Samaneh Hashemikia, Farhad Farhangpazhouh, Maliheh Parsa, Maryam Hasan, Atiyeh Hassanzadeh és Mehrdad Hamidi (Irán) absztraktja (Int J Pharm. - „Ciprofloxacinnal töltött kitozán / polietilén-oxid / szilícium-dioxid nanoszálak gyártása sebkötözés céljából: In vitro és in vivo értékelések”).


Review: Efficacy of MMP-Inhibiting Wound Dressings in the Treatment of Hard-to-Heal Wounds: A Systemic Review - Woundsource.com
A nehezen gyógyuló sebek, például a diabéteszes lábfekélyek, a nyomási sérülések és a vénás lábfekélyek az egészségügyi ellátások jelentős részét teszik ki, és ezek a sebek sok beteg számára fizikai és gazdasági terhet jelentenek. Ezeket a nehezen gyógyuló sebeket stagnáló vagy késleltetett gyógyulási szakaszokkal rendelkező sebekként definiálják, amelyek nyolc héten belül nem oldódnak meg. („Áttekintés: Az MMP-gátló sebkötések hatékonysága a nehezen gyógyuló sebek kezelésében: szisztémás áttekintés”)


The Amputation Crisis of African American Patients - Woundsource.com
Alton R. Johnson Jr. cikke. Egy Geiss és mtsai által publikált tanulmány szerint a 2000 és 2015 közötti adatgyűjtések alapján a teljes, major és minor amputációk növekedése tapasztalható a fiatal (18-44 éves) és a középkorú (45-64 éves) felnőtteknél, s az amputációk a fekete férfiaknál gyakoribbak, mint az összes etnikumú nőknél. („Afro-amerikai betegek amputációs válsága”) („Afro-amerikai betegek amputációs válsága”)


New shock wave technology heals diabetics’ feet faster - Cleveland19.com
A fájdalmas, krónikus sebekben szenvedő cukorbetegek hihetetlen eredményeket tapasztalnak meg a Richmond Medical Center egyetemi kórházai által kínált új sebgyógyító terápiától. („Az új lökéshullám-technológia gyorsabban gyógyítja a diabéteszes lábat”)


Treatment of Pediatric Sternotomy Wound Complications: A Minimally Invasive Approach - PubMed
Taehee Jo, Joon Hur és Eun Key Kim (Dél-Korea) absztraktja (Thorac Cardiovasc Surg. - „A gyermekkori sternotomia seb szövődményeinek kezelése: minimálisan invazív megközelítés”).


Camelina lipid droplets as skin delivery system promotes wound repair by enhancing the absorption of hFGF2 - PubMed
Hongtao Gao, Fawei Wang, Xinngli Hu, Yulin Li, Yuan Zhang, Kue Foka Idrice Carther, Bin Wang, Fei Min, Xue Wang, Hao Wu, Keheng Xu, Yonggang Zhou, Xin Liu, Xiaokun Li és Haiyan Li (Kína) absztraktja (Int J Pharm. - „A Camelina lipidcseppek bőrbe juttató rendszerként segítik előse a sebek helyreállítását, fokozva a hFGF2 abszorpcióját”).


Accelerated Wound Closure of Deep Partial Thickness Burns with Acellular Fish Skin Graft - Mdpi.com
Randolph Stone II, Emily C. Saathoff, David A. Larson, John T. Wall, Nathan A. Wienandt, Skuli Magnusson, Hilmar Kjartansson, Shanmugasundaram Natesan és Robert J. Christy (Sam Houston, USA) cikke (IJMS). A szerzők bemutatják, hogy az FSG gyorsabban integrálódott fokozott kontrakció nélkül, ami gyorsabb sebzáródást eredményezett bőrgraft nélkül, ami arra utal, hogy az FSG jobban javította az égési sebek gyógyulását, mint az FBD. („Mély részleges vastagságú égések gyorsított sebzárása acelluláris halbőr grafttal”)


pdf (1,1 mB)!
Made in Germany: A Quality Indicator Not Only in the Automobile Industry But Also When It Comes to Skin Replacement: How an Automobile Textile Research Institute Developed a New Skin Substitute - Mdpi.com
Herbert Leopold Haller, Matthias Rapp, Daniel Popp, Sebastian Philipp Nischwitz és Lars Peter Kamolz (Ausztria, Németország) cikke (Medicina). Egy textilipari kutatóintézet, a Német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium sikeres kutatási és fejlesztési együttműködése a Tübingeni Egyetem, a Biomateriális és Szervpótló Központ, valamint a németországi Stuttgartban található Marienhospital Burn Központja révén egy teljesen szintetikus felszívódó, ideiglenes epidermális bőrpótló kifejlesztéséhez vezetett az égések, égésszerű tünetek, donorterületek és krónikus sebek kezelésére. („Made in Germany: Minőségi indikátor nem csak az autóiparban, hanem a bőr pótlásakor is: Hogyan fejlesztett ki egy autóipari textil-kutató intézet egy új bőrpótlót”)


Oral nutritional supplements effective therapeutic option for hard-to-heal wounds, study finds - Iwoundsnews.com
A speciális orális táplálékkiegészítő terápiás lehetőség lehet a nehezen gyógyuló sebeknél - zárják következtetéseiket Adriano A Mehl (Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brazília) és munkatársai a Journal of Wound Care-ben. („Az orális táplálék-kiegészítők hatékony terápiás lehetőségek a nehezen gyógyuló sebeknél - állapítja meg egy tanulmány”)


Formulation Development of Topical Preparation Containing Nanoparticles of Povidone-Iodine for Wound Healing - PubMed
Dinesh Puri, Ankit Mishra, Alok Pratap Singh, Praveen Kumar Gaur, Monika Singh és Mod Yasir (India, Etiópia) absztraktja (Assay Drug Dev Technol. - („Povidon-jód nanorészecskéket tartalmazó helyi készítmények kifejlesztése sebgyógyuláshoz”).


Management of Acute Soft Tissue Injuries of the Cheek and Principles of Scar Revision - PubMed
Caroline Hudson és Krista Olson (Houston, USA) absztraktja (Facial Plast Surg. - „Az arcon lévő akut lágy szöveti sérülések kezelése és a hegek felülvizsgálatának alapelvei”).


Understanding Wound Documentation Goals for Your Care Setting - Woundsource.com
Az összes orvosjogi igény 20%-a és a megegyezések több mint 10%-a sebekkel kapcsolatos az USA-ban. A dokumentáció elengedhetetlen az összes egészségügyi intézmény számára; azonban az egyes helyzetekben vannak különbségek. A klinikai körülmények követelményeinek ismerete dokumentációs szempontból kritikus fontosságú a dokumentációs igények kielégítésében. („Sebdokumentációs célok megértése az Ön gyakorlatában”)


Team develops portable device that creates 3D images of skin in 10 minutes - Sciencedaily.com
A szingapúri Nanyang Technológiai Egyetem (NTU Singapore) csapata kifejlesztett egy hordozható eszközt, amely 10 percen belül nagy felbontású 3D-s képeket készít az emberi bőrről. A csapat szerint a hordozható bőrtérkép (képalkotó) eszköz használható a bőrbetegségek, például ekcéma és pikkelysömör súlyosságának felmérésére. („Egy csapat egy olyan hordozható eszközt fejleszt, amely 10 perc alatt készít 3D képet a bőrről”)


Combined application of geranylgeranylacetone and amelogenin promotes angiogenesis and wound healing in human periodontal ligament cells - PubMed
Hiroaki Yamato, Terukazu Sanui, Karen Yotsumoto, Yuki Nakao, Yukari Watanabe, Chikako Hayashi, Ryosuke Aihara, Misaki Iwashita, Urara Tanaka, Takaharu Taketomi, Takao Fukuda és Fusanori Nishimura (Japán) absztraktja (J Cell Biochem. - „A geranilgeranylaceton és az amelogenin együttes alkalmazása elősegíti az angiogenezist és a sebgyógyulást az emberi periodontális ligamentális sejtekben”).


Perineal wound complication risk factors and effects on survival after abdominoperineal resection of rectal cancer: a single-centre retrospective study - PubMed
Chao Wang, Junyu You, Zhanlong Shen, Kewei Jiang, Zhidong Gao és Yingjiang Ye (Peking, Kína) absztraktja (Int J Colorectal Dis. - „A perineális seb szövődményének kockázati tényezői és a végbélrák abdominoperineális reszekcióját követő túlélésre gyakorolt hatások: egyközpontú retrospektív vizsgálat”).


Mealworm Oil (MWO) Enhances Wound Healing Potential through the Activation of Fibroblast and Endothelial Cells - Mdpi.com
Joung-Hee Kim, Eun-Yeong Kim, Kyu Jin Chung, Jung-Hee Lee, Hee-Jung Choi,Tae-Wook Chung és Keuk-Jun Kim (Dél-Korea) cikke (Molecules). A szerzők eredményei azt mutatják, hogy az MWO potenciálisan terápiás szerként alkalmazhatő a bőrsebekre. („A közönséges lisztbogár olaj (MWO) fokozza a sebgyógyulási potenciált a fibroblaszt és az endothel sejtek aktiválásával”)


£1.7m project to explore groundbreaking new treatment for biofilm infections in foot ulcers - Miragenews.com
Elindult egy új, 1,7 millió font összegű projekt a plazmasugarak és az antimikrobiális kötések használatának feltárására a gyengítő - és potenciálisan halálos - sebfertőzések kezelésére. Az úttörő plazma-aktivált antimikrobiális hidrogél-terápia (PAHT) új kezelési módot biztosítana a diabéteszes lábszárfekélyek (DFU) biofilm-fertőzései számára. Ez a sebtípus az Egyesült Királyságban évente jelentett 2,2 millió seb körülbelül 10%-át teszi ki. („1,7 millió fontos projekt a lábszárfekély biofilm-fertőzésének úttörő új kezelésének feltárására”)


Convergent Validity of Three Pressure Injury Risk Assessment Scales: Comparing the PPRA-Home (Pressure Injury Primary Risk Assessment Scale for Home Care) to Two Traditional Scales - Dovepress.com
Masushi Kohta, Takehiko Ohura, Katsuyuki Okada, Yoshinori Nakamura, Eiko Kumagai, Hitomi Kataoka, Tomomi Kitagawa, Yuki Kameda és Toshihiro Kitte (Japán). A PPRA-Home AUC-értéke, amelyet a gondozási menedzserek pontoztak, hasonló volt a Braden- és OH-skála-hoz, amelyet orvosok vagy szakértő ápolók értek el. („Három nyomási sérüléses kockázatértékelési skála konvergens érvényessége: A PPRA-Home (nyomássérüléssel járó elsődleges kockázatértékelési skála otthoni gondozáshoz) összehasonlítása két hagyományos skálával”)


Bioimpedance method for monitoring venous ulcers: Clinical proof-of-concept study - PubMed
Atte Kekonen, Mikael Bergelin, Jan-Erik Eriksson, Annikki Vaalasti, Heimo Ylänen, Sami Kielosto és Jari Viik (Finnország) absztraktja (Biosens Bioelectron. - „Bioimpedancia módszer a vénás fekélyek monitorozására: Proof-of-concept tanulmány”).


Negative pressure wound therapy in grade 1 and 2 diabetic foot ulcers: A randomized controlled study - PubMed
Haraesh Maranna, Pawan Lal, Anurag Mishra, Lovenish Bains, Gaurish Sawant, Rahul Bhatia, Pritesh Kumar és Mohd Yasir Beg (Új-Delhi, India) absztraktja (Diabetes Metab Syndr. - „Negatívnyomásos sebkezelés 1. és 2. stádiumú diabéteszes lábszárfekély esetén: Randomizált, kontrollált vizsgálat”).


Petite miracles: insight into the nano-management of scarless wound healing - PubMed
Bei Ho Pan, Qiang Zhang, Chun Hei Lam, Ho Yin Yuen, Shifeng Kuang és Xin Zhao (Kína) absztraktja (Drug Discov Today - „Kis csodák: betekintés a hegnélküli sebgyógyulás nanokezelésébe”).


Human keratinocyte-derived extracellular vesicles activate the MAPKinase pathway and promote cell migration and proliferation in vitro - Biomedcentral.com
Azela Glady, Arno Vandebroek és Masato Yasui (Tokió, Japán) cikke (Inflammation and Regeneration). A HaCaT sejtből származó EV-k felgyorsítják az emberi keratinociták és fibroblasztok migrációját és szaporodását, és a MAPKinase útvonalak aktiválásán keresztül elősegíthetik a sebgyógyulást. Ezek a megállapítások kulcsfontosságúak lehetnek a jövőben a sebek kezelésére és a sebgyógyulás felgyorsítására szolgáló új módszerek kidolgozásában. („Az emberi keratinocita eredetű extracelluláris vezikulák aktiválják a MAPKinase útvonalat, és elősegítik a sejtek migrációját és proliferációját in vitro”)


pdf (1,1 mB)!
The Therapeutic Effect and In Vivo Assessment of Palmitoyl-GDPH on the Wound Healing Process - Mdpi.com
Nur Izzah Md Fadilah, Mohd Basyaruddin Abdul Rahman, Loqman Mohamad Yusof, Noordin Mohamed Mustapha és Haslina Ahmad (Selangor, Malajzia) cikke (Pharmaceutics). A szerzők támogajták ennek az újonnan szintetizált Palmitoyl-GDPH-nak azt a nagy lehetőségét, hogy hatékony terápiás szerként alkalmazzák a sebgyógyulást (ez valójában egy új seb létrehozását jelenti). („A Palmitoyl-GDPH terápiás hatása és in vivo értékelése a sebgyógyulási folyamatban”)


Surgical Wound Infection Prevention using Topical Negative Pressure Therapy on Closed Abdominal Incisions - The "SWIPE IT" Randomised Clinical Trial - PubMed
Angelina Marina Di Re, Danette Wright, James Wei Tatt Toh, Toufic El-Khoury, Nimalan Pathma-Nathan, Martijn Pieter Gosselink, Sukhwant Khanijaun, Sudarsanam Raman és Grahame Ctercteko (Ausztrália, Aruba) absztraktja (J Hosp Infect. - „Műtéti sebfertőzés megelőzése helyi negatív nyomásterápiával zárt hasi incízióknál - A "SWIPE IT" randomizált klinikai vizsgálat”).


EWMA 2021: Submit your abstract - Ewma.org
A szervezők kérik Önt, hogy ossza meg legújabb kutatásait a sebkezelő társadalommal az EWMA 2021 konferencián! Az absztraktok benyújtásának nemzetközi határideje 2021. február 10. (közép-európai idő szerint 23:59). („EWMA 2021: Küldje be az előadáskivonatát!”)


Hard-to-Heal Wounds: The Effects of Biofilm - Woundsource.com
A biofilmek a krónikus sebek többségében megtalálhatók, és a refrakter kórházi fertőzések közel 80%-át okozva kritikus egészségi veszélyt jelentenek. Ezenkívül káros virulencia-mechanizmusuk is van, amely ellenállást vált ki az antimikrobiális szerekkel szemben, és kikerüli a gazdaszervezet immunrendszerét. („Nehezen gyógyuló sebek: A biofilm hatásai”)


Nanotized praseodymium oxide collagen 3-D pro-vasculogenic biomatrix for soft tissue engineering - PubMed
Vinu Vijayan, Sreelekshmi Sreekumar, Fathe Singh, Kunnavakkam Vinjimur Srivatsan, Rachita Lakra, Korrapati Purna Sai és Manikantan Syamala Kiran (Csennai, India) absztraktja (Nanomedicine - „Nanotizált praseodymium-oxid kollagén 3D pro-vasculogén biomátrix a lágyszövet-építéshez”).


Green Tea Derivative Driven Smart Hydrogels with Desired Functions for Chronic Diabetic Wound Treatment - Wiley.com
Xiaodan Zhao, Dandan Pei, Yuxuan Yang, Kai Xu, Jing Yu, Yuchen Zhang, Qiang Zhang, Gang He, Yanfeng Zhang, Ang Li, Yilong Cheng és Xuesi Chen absztraktja (Advanced Functional Materials - „Zöld tea származékkal vezérelt intelligens kívánt funkciójú hidrogélek a krónikus diabéteszes seb kezeléséhez”).


Exploration of Bioengineered Scaffolds Composed of Thermo-Responsive Polymers for Drug Delivery in Wound Healing - Mdpi.com
Luis Castillo-Henríquez, Jose Castro-Alpízar, Mary Lopretti-Correa and José Vega-Baudrit (Costa Rica, Uruguay) cikke (IJMS). Ez a tanulmány integrálja az intelligens, hőre reagáló polimerekből álló scaffoldokról szóló releváns beszámolókat a gyógyszerek bejuttatásához a sebgyógyulás során. („Hőre reagáló polimerekből álló biomérnöki scaffoldok feltárása a gyógyszerek eljuttatásához a sebkezelésben”)


Complications of Hyperbaric Oxygen Treatment - Hopkinsmedicine.org
A hiperbár oxigénterápia (HBOT) során tiszta oxigént lélegezhetünk be nagy nyomáson. Gyakran a kamrában a nyomás 1,5-3-szor nagyobb, mint a normál légnyomás. („A hiperbár oxigénkezelés komplikációi”)


Proangiogenic Peptide Nanofiber Hydrogels for Wound Healing - PubMed
Bin Chu, Jin-Mei He, Lan-Lan Liu, Chao-Xi Wu, Ling-Ling You, Xiao-Li Li, Song Wang, Chang-Sheng Chen és Mei Tu (Kína) absztraktja (ACS Biomater Sci Eng. - „Proangiogén peptid nanoszálas hidrogélek a sebgyógyuláshoz”).


Current Overview of Obesity-Induced Lymphedema - PubMed
Abstract by Christopher L Sudduth and Arin K Greene (Boston, USA) absztraktja (Adv Wound Care (New Rochelle) - „Az elhízás okozta lymphoedema jelenlegi áttekintése”).Önt is várjuk a Magyar Sebkezelő Társaság tagjai közé!

Ehhez:

Várjuk online jelentkezését!

vagy kérjük,

Töltse le és küldje vissza a regisztrációs lapot!